Nguyen Manh Cuong_23/03/14 23:00:
Người ta nói: ” Nhậu vào mới lộ giới tính ” 😀
Bây giờ mới biết bác Bình Nguyễn và Lee Nam yêu nhau =))

+ Reply: