Dũng Lê_19/03/14 17:18:
Sao ads của mình hôm nay bị đơ hết thế nhỉ,17 chiến dịch k cái nào chạy,thế là sao nhỉ?

+ Reply:
-Anh Khánh:
me too