Truong Kien_06/04/14 21:25:
Xin nhờ các cao thủ chỉ giúp cách đăng ảnh động lên facebook?

+ Reply:
-Hàn Mạnh Cường:
Fb đăng dc à :-p