Phạm Duy Tây Đức_09/04/14 00:49:
Cho e hỏi sau bao lâu khi kết thúc chiến dịch thì facebook trừ tiền mình các pro nhỉ :v :v

+ Reply:

Advertisements