Duc Tan_05/03/14 00:41:
cho mình hỏi sao post clip lên youtube mà lại không thấy “views” nhỉ, chỉ thấy likes ? Thanks

+ Reply: