Trần Thanh Hào_09/03/14 13:18:
Có cách nào add một loạt danh sách UID vào Group của mình không các bác nhỉ.

+ Reply:

Advertisements