Hoàng Anh_24/03/14 17:03:
Ai có tk chạy Ads ngon không! 🙂 Chạy dùm cái Ads đi…

+ Reply:
-Hoàng Anh:
😦