Nguyễn Lăng Phước Tài_24/01/14 14:05:
😦 cảm thấy buồn

+ Reply:
-Xún Tinh Tế:
sao thế bác?

Advertisements