Tiểu Nhị_23/03/14 23:11:
Ad giúp e vs lỗi The DNS sever isn’t responding la ntn ạ

+ Reply: