-Hải Đặng:
e down về ko dc
-Bình Nguyễn:
đội update fix nhé🙂
-Phạm Quang Chung:
:-O