Hổ Báo Quá_30/05/13 21:09:
Ai biết tạo app không chỉ e cái.

+ Reply:
-Lư Thăng:
=.=”

Advertisements