-Bình Nguyễn:
a đang update nhé, khi nào oki a public nhé🙂 tks,
-Hải Đặng:
ok a