Bo Harry_01/07/13 21:06:
Khi nào mới có bản vá lỗi nhỉ! hóng thâu!😀

+ Reply: