-Cường Lỳ:
phải là: Mass Spider koo là spam, câu like chứ ta.. :3

Advertisements