Trung Đức_24/03/14 23:29:
LƯU Ý VỀ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM KHI SỬ DỤNG FACEBOOK

Cộng đồng con người văn minh và phát triển được là nhờ những luật lệ, ràng buộc giữa quyền hạn và trách nhiệm của mỗi người, mỗi người đều biết mình nên làm gì, không nên làm gì (chỉ cá biệt một số thành phần thì mình xin phép không đề cập đến). Nhờ có luật lệ mà xã hội của chúng ta mới tiến bộ và đi lên được, và ai cũng biết điều đó!

Tuy nhiên, trong mội xã hội ảo thì không phải ai cũng biết, đôi khi chúng ta chỉ là ngầm hiểu với nhau một vài luật lệ mà chúng ta bê từ xã hội thực vào, như không được đăng sex, không được vô lễ, không được này, không được kia. Nhưng đã là một cộng đồng, đã là một sân chơi chung, thì không thể không có những luật lệ, thậm chí nó còn rất nghiêm ngặt. Facebook cũng có luật lệ, có Tuyên bố về quyền và trách nhiệm. Bài viết này sẽ nói về vấn đề đó.

+ Reply:
-GoldFish Minh:
hị hị lại có cái ngồi đọc :v
-Hàn Mạnh Cường:
Tuấn Khó Đỡ chả lẽ ý tưởng tuyệt vời của a ko thực hiện đc là do cái này
-Tuấn Khó Đỡ:
He he he! Quất 1 cái ý tưởng thì anh Trung Đức lại có hướng chia sẻ! Tuyệt vời!
-Trung Đức:
Bài này ai chưa đọc thì nên đọc 😛
-Trung Đức:
Sẽ làm tăng hiệu quả kinh doanh lên rất nhiều đấy 😉
-Bình Nguyễn:
ae nên đọc qua 1,2 lần
-Nguyễn Thế Anh:
đọc 2 lần vẫn chưa hiểu hết :v